Chính sách hoàn tiền

Có thể thay đổi hình thức hoàn tiền sau khi đã xác nhận trả hàng Lazada.vn hay không?

Quý khách vui lòng thông báo sớm nhất có thể trước khi thủ tục hoàn tiền Lazada được hoàn tất. Sau thời gian này Lazada không thể hỗ trợ việc thay đổi hình thức hoàn tiền.