Nhà bán hàng trên Lazada

Nhà bán hàng trên Lazada

Những điều cần biết khi bán hàng cùng Lazada

Những bước đầu của Nhà bán hàng tại Lazada Những bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình đăng ký làm nhà bán hàng Lazada: Giới thiệu về Trung tâm hỗ trợ Nhà bán hàng tại đây Cách đăng ký bán hàng trên Lazada tại đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng […]

Nhà bán hàng trên Lazada

Tỉ lệ đánh giá tích cực của shop lazada

Tỉ lệ đánh giá tích cực của một nhà bán hàng được tính dựa trên tỉ lệ % của những đánh giá tính cực chia cho tổng số đánh giá mà nhà bán hàng nhận được. Nhà bán hàng chỉ nhận được đánh giá từ những khách hàng mua trực tiếp từ họ. Chỉ số

Nhà bán hàng trên Lazada

Thương nhân thành viên Lazada

Thương nhân thành viên chính là Đơn vị cung cấp hàng hóa tại sàn giao dịch TMĐT Lazada. Tham gia sàn giao dịch, Thương nhân thành viên sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của Nhà bán hàng được quy định rõ trên website Lazada tại đây.

Scroll to Top