Hạn sử dụng của đơn hàng áp dụng khoản bồi thường Lazada

0
915

Quy trình sử dụng khoản bồi thường

Voucher sẽ tiếp tục ngày hết hạn từ ngày xác thực còn lại.

Ví dụ

Ngày 1: khách hàng nhận được bồi thường, ngày hết hạn: 30 ngày sau.

Ngày 15: Khách hàng sử dụng voucher (khoản bồi thường)

Ngày 20: Đơn hàng đã áp dụng voucher bị hủy, khách hàng nhận lại mã giảm giá với ngày hết hạn là 15 ngày sau.

Để biết thêm về Điều khoản và điều kiện của LazMall, vui lòng truy cập tại đây

Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/doi-voi-don-hang-huydoi-trahoan-tien-co-ap-dung-ma-giam-gia-khoan-boi-thuong-thi-han-su-dung-moi-la-bao-lau-8692.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here