LazMall Flagship Store và LazMall Certified Store

11808
1410

LazMall Flagship Store

Là chứng nhận nhà bán hàng:

  • Người chủ sở hữu thương hiệu (brand owner)
  • Người phân phối độc quyền thương hiệu (exclusive distributor).

LazMall Certified Store

Chứng nhận nhà bán hàng là người phân phối không độc quyền, nhưng được uỷ quyền hợp pháp bởi người chủ sở hữu thương hiệu hoặc người phân phối độc quyền thương hiệu, để phân phối các sản phẩm chính hãng.

Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/phan-biet-giua-nhan-lazmall-flagship-store-va-lazmall-certified-store-9965.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here